Nova Næringsmegling AS

Utleie/Innleie

 

Utleie

Nova Næringsmegling tilbyr rådgivning og bistand ved utleie av næringseiendom. Gode leietakere og en god leietakerstruktur er en av de viktigste verdidriverne for næringseiendommer. Nova legger vekt på grundig analyse av markedsmuligheter og søker gjennom sin virksomhet å optimalisere verdiene for oppdragsgiver. Nova er løsnings- og resultatorientert.

Våre segmenter er:

  • Kontorlokaler
  • Forretningslokaler
  • Logistikk arealer

Innleie/leietakerrådgivning

Nova Næringsmegling AS er en kvalitativ rådgiver for våre leietakere som søker nye lokaler og håndterer hele søkeprosessen fra behovsanalyse til kontraktsutarbeidelse.

Søkeprosessen:
Analyse av leietakers behov
Utarbeidelse av kravspesifikasjon og romprogram
Kartlegging og søk i det definerte området
Evaluering av alternativer
Organisering av befaringer
Tilbudsinnhenting og dialog med tilbyderne
Bistand i forhandlinger
Bistand ved opprettelse av leiekontrakt med sluttkravspesifikasjon

Vi har god oversikt over marked og markedsaktører. Vi kartlegger og kontakter også aktører som selv ikke er aktivt ute i markedet.