Nova Næringsmegling AS

Rådgiving 2018

 

Vi tilbyr rådgivning innenfor følgende områder:

  • Inn- og utleie av næringsarealer.

Dette kan være alt fra rene søksoppdrag for leietakere til ordinære utleieoppdrag. Alternativt kan vi bidra i deler av prosessen. Dette kan dreie seg om alt fra analyser av potensial for eiendom og porteføjer, forhandlinger på vegne av utleiet/leietaker eller kontraktsutarbeidelse.

  • Kjøp og salg av næringseiendom og tomter.

Vi har foretatt et betydelig antall transaksjoner av kontorbygg, lager- og logistikkbygg og forretningseiendommer. Vi kan bidra med analyser og verdivurderinger eller som rådgiver og/eller representant for kjøper eller selger i deler av eller gjennom hele salgs/kjøpsprosessen.

  •  Utvikling av boligprosjerkter eller næringseiendom.

Vi har forestått et betydelig antall transaksjoner av tomter og utviklingsprosjekter og tilbyr bistand som rådgiver og partsrepresentant i forberedende eller gjennomførende fase av et utviklingsprosjekt.