Velkommen til Nova Næringsmegling AS

Om Nova Næringsmegling AS

Kjøp/Salg

Vi bistår våre klienter med:

 • Transaksjoner – kjøp og salg av næringseiendom
 • Eiendomsrådgivning
 • Verdivurdering av næringseiendom

Vi dekker følgende segmenter:

 • Kontorbygg
 • Lager og logistikkbygg
 • Forretningsbygg eller forretningsseksjoner
 • Bygårder
 • Tomter og utviklingsprosjekter

Utleie/Innleie

Innleie/leietakerrådgivning Nova Næringsmegling AS er en kvalitativ rådgiver for våre leietakere som søker nye lokaler og håndterer hele søkeprosessen fra behovsanalyse til kontraktsutarbeidelse. Søkeprosessen: Analyse av leietakers behov Utarbeidelse av kravspesifikasjon og romprogram Kartlegging og søk i det definerte området Evaluering av alternativer Organisering av befaringer Tilbudsinnhenting og dialog med tilbyderne Bistand i forhandlinger Bistand ved opprettelse av leiekontrakt med sluttkravspesifikasjon Vi har god oversikt over marked og markedsaktører. Vi kartlegger og kontakter også aktører som selv ikke er aktivt ute i markedet. Utleie Nova Næringsmegling tilbyr rådgivning og bistand ved utleie av næringseiendom. Gode leietakere og en god leietakerstruktur er en av de viktigste verdidriverne for næringseiendommer. Nova legger vekt på grundig analyse av markedsmuligheter og søker gjennom sin virksomhet å optimalisere verdiene for oppdragsgiver. Nova er løsnings- og resultatorientert. Våre segmenter er: Kontorlokaler Forretningslokaler Logistikk arealer

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning innenfor følgende områder:

 • Inn- og utleie av næringsarealer.
Dette kan være alt fra rene søksoppdrag for leietakere til ordinære utleieoppdrag. Alternativt kan vi bidra i deler av prosessen. Dette kan dreie seg om alt fra analyser av potensial for eiendom og porteføjer, forhandlinger på vegne av utleiet/leietaker eller kontraktsutarbeidelse.

 • Kjøp og salg av næringseiendom og tomter.
Vi har foretatt et betydelig antall transaksjoner av kontorbygg, lager- og logistikkbygg og forretningseiendommer. Vi kan bidra med analyser og verdivurderinger eller som rådgiver og/eller representant for kjøper eller selger i deler av eller gjennom hele salgs/kjøpsprosessen.

 • Utvikling av boligprosjerkter eller næringseiendom.
Vi har forestått et betydelig antall transaksjoner av tomter og utviklingsprosjekter og tilbyr bistand som rådgiver og partsrepresentant i forberedende eller gjennomførende fase av et utviklingsprosjekt.

Verdivurdering

Vi foretar analyser og verdivurderinger av følgende:

 • Leievurderinger. Her kan vi være behjelpelige med å definere korrekt leienivå basert på ulike forutsetninger eller vi kan bistå med gjennomgang eller restrukturering av eksisterende leiekontrakter.
 • Verdivurderinger. Enten basert på en fullstendig gjennomgang av enkeltstående eiendommer o/eller selskap eller verdivurderinger strukturert som en mer overfladisk analyse basert på nøkkeltall.

Salgs- og utleie prospekter

Nova bistår med:

 • Salg av næringseiendom, eiendomsselskaper, tomter og utviklingsprosjekter.
 • Utleie, fremutleie eller søk etter lokaler.
 • Leietakerrådgivning samt kjøps/salgsrådgivning
 • Verdivurderinger

Compare listings

Compare