Velkommen til Nova Næringsmegling AS


Salgs- og utleie prospekter

Om Nova Næringsmegling AS

Kjøp/Salg

Vi bistår våre klienter med:

Vi dekker følgende segmenter:

Utleie/Innleie

Innleie/leietakerrådgivning
Nova Næringsmegling AS er en kvalitativ rådgiver for våre leietakere som søker nye lokaler og håndterer hele søkeprosessen fra behovsanalyse til kontraktsutarbeidelse.
Søkeprosessen:
Analyse av leietakers behov
Utarbeidelse av kravspesifikasjon og romprogram
Kartlegging og søk i det definerte området
Evaluering av alternativer
Organisering av befaringer
Tilbudsinnhenting og dialog med tilbyderne
Bistand i forhandlinger
Bistand ved opprettelse av leiekontrakt med sluttkravspesifikasjon
Vi har god oversikt over marked og markedsaktører. Vi kartlegger og kontakter også aktører som selv ikke er aktivt ute i markedet.
Utleie
Nova Næringsmegling tilbyr rådgivning og bistand ved utleie av næringseiendom. Gode leietakere og en god leietakerstruktur er en av de viktigste verdidriverne for næringseiendommer. Nova legger vekt på grundig analyse av markedsmuligheter og søker gjennom sin virksomhet å optimalisere verdiene for oppdragsgiver. Nova er løsnings- og resultatorientert.
Våre segmenter er:
Kontorlokaler
Forretningslokaler
Logistikk arealer

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning innenfor følgende områder:

Dette kan være alt fra rene søksoppdrag for leietakere til ordinære utleieoppdrag. Alternativt kan vi bidra i deler av prosessen. Dette kan dreie seg om alt fra analyser av potensial for eiendom og porteføjer, forhandlinger på vegne av utleiet/leietaker eller kontraktsutarbeidelse.

Vi har foretatt et betydelig antall transaksjoner av kontorbygg, lager- og logistikkbygg og forretningseiendommer. Vi kan bidra med analyser og verdivurderinger eller som rådgiver og/eller representant for kjøper eller selger i deler av eller gjennom hele salgs/kjøpsprosessen.

Vi har forestått et betydelig antall transaksjoner av tomter og utviklingsprosjekter og tilbyr bistand som rådgiver og partsrepresentant i forberedende eller gjennomførende fase av et utviklingsprosjekt.

Verdivurdering

Vi foretar analyser og verdivurderinger av følgende:

Salgs- og utleie prospekter

SalgWaldemar Thranes gate 32


Jan Wold
Eiendomsmegler MNEF
Jan Wold er utdannet eiendomsmegler fra BI og har mer enn 20 års erfaring…Christian Brede Moe
Eiendomsmegler MNEF
Christian har 25 års erfaring fra eiendomsbransjen hvor han i hovedsak har arbeidet med…


Nova bistår med:
Compare listings

Compare